even voorstellen

praktijk voor coaching en therapeutische begeleiding

Peter Scheldeman

 

Als ingenieur heb ik 25 jaar ervaring met de bedrijfswereld. Daar heb ik geleerd hoe belangrijk communicatie is tussen mensen : hoe bij misverstanden energie verloren kan gaan, maar ook hoe bij een goeie samenwerking mooie resultaten bereikt worden.

Vanuit die overtuiging ben ik 15 jaar geleden een opleidingstraject gestart van familieopsteller, diverse workshops Gestalt en bio-energetica, en een opleiding tot psychotherapeut.

De opgedane kennis, tesamen met mijn beroepservaring, stel ik graag ten dienste van iedereen die in hun privéleven of in hun bedrijfsomgeving de menselijke relaties willen bekijken en verbeteren.

Ik geloof dat therapie een plek kan betekenen om stil te staan zodat de weg op eigen tempo verder kan gezet worden. Dit met respect voor alles wat een mens met zich meedraagt.

 

Voor mij is het doel van de coaching om de ander bij te staan in zijn of haar situatie, op de manier die het meest passend is. Dat kan zijn door te luisteren, door advies te geven, door ruimte te maken. Soms ook gewoon door stilte te laten zijn.

 

Ik geloof dat diverse stromingen in de psychotherapie en coaching elk hun waarde hebben. In afstemming met de cliënt wil ik dat inzetten wat het meest geschikt is.