werk

praktijk voor coaching en therapeutische begeleiding

Werk

 

We spenderen heel wat tijd in onze werkomgeving. Indien deze onaangenaam of frustrerend is, kan het zinvol zijn om daarnaar te kijken. Motivatieproblemen, burn-out, zingevingsvragen zijn vaak signalen dat er iets schort. We kijken naar de onderliggende behoefte, en hoe daar best gehoor aan kan gegeven worden.