coaching

Wat kan coaching bijbrengen ?


Het hoort bij het leven tegen een aantal dingen aan te lopen. Ze kondigen veranderingen aan. Soms zijn het prettige of  uitdagende gebeurtenissen, die maken dat je lekker in je vel zit. Soms pijnlijke  of confronterende, die maken dat je het gevoel hebt vast te lopen. Vaak kom je er  op eigen kracht terug bovenop, al of niet met steun van vrienden.

Soms blijf je met iets  zitten. Je weet de weg niet meer. Of juist wel, maar er staat iets "in de weg".

Vaak gaat dit gepaard met symptomen als:  burn out, depressie, vragen rond zingeving, of lichamelijke klachten als chronische  vermoeidheid, migraine,...

...dan kan professionele begeleiding zinvol zijn.


Bij Jalan willen we mensen bijstaan zodat  ze hun weg op hun eigen tempo verder kunnen zetten, om terug zin en richting te vinden.     

Elke vraag is welkom.


Als voorbeeld een aantal thema's waar we wel geregeld rond werken :

Familie en kinderen


In relaties, rond  de opvoeding van kinderen, het vinden van de juiste plek in een nieuw  samengesteld gezin, moet je voortdurend je eigen waarden zoeken. Soms verliezen we wel eens het noorden. Bij  Jalan willen we helpen om je weg terug te vinden.

Ook van kinderen  wordt steeds meer verwacht. ADHD, scheidingsangst, asociaal gedrag,... kunnen ook  een signaal zijn voor onderliggende problemen. We bekijken of dit zo is, en begeleiden  het gezin bij het groeiproces.

Photo by John-Mark Smith on Unsplash

Werk


We spenderen  heel wat tijd in onze werkomgeving. Indien deze onaangenaam of frustrerend is, kan  het zinvol zijn om daarnaar te kijken. Motivatieproblemen,  burn-out, zingevingsvragen zijn vaak signalen dat er iets schort. We kijken  naar de onderliggende behoefte, en hoe daar best gehoor aan kan gegeven worden.

Mannen


De maatschappij  biedt meer mogelijkheden, maar heeft ook grotere verwachtingen. Oude waarden  gaan verloren, en nieuwe zijn niet altijd gemakkelijk in te vullen. Het is soms  zoeken om je plaats te vinden in de maatschappij als man, partner, vader, kostwinner,  zoon, als individu.

unsplash