profiel

Als ingenieur heb ik 25 jaar ervaring met de  bedrijfswereld. Daar heb ik geleerd hoe belangrijk communicatie is tussen  mensen : hoe bij misverstanden energie verloren kan gaan, maar ook hoe bij een  goeie samenwerking mooie resultaten bereikt worden.

Vanuit die overtuiging ben ik 15 jaar geleden een  opleidingstraject gestart van familieopsteller, diverse workshops Gestalt en  bio-energetica, en een opleiding tot IV-therapeut.

De opgedane kennis, tesamen met mijn  beroepservaring, stel ik graag ten dienste van iedereen die in hun privéleven  of in hun bedrijfsomgeving de menselijke relaties willen bekijken en  verbeteren.


Visie


Ik geloof in de verscheidenheid en uniciteit van elke mens.

Daarom houden we niet vast aan één  welbepaalde vorm van therapie, maar werken we op de manier die het beste past  bij jou, op dit moment.


Dit is ook de basisfilosofie van de IV-therapie.

Voor  meer info hierover, verwijzen we je graag naar de website van de  beroepsvereniging van IV-therapeuten : het VVTIV en  de educatieve academie.